THÀNH TÍCH CÔNG TY

Đó là một nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác vừa được VNPT và sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ký kết vào chiều nay 18/3/2015 tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết

 

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ
Bản tin tài chính
23/03/2015, 16:42:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014

23/03/2015, 16:29:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư các công văn giải trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Quan hệ cổ đông
13/03/2015, 13:33:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư thông tin về ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014. Chi tiết

 

12/12/2014, 11:08:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Tin tức sự kiện
25/03/2015, 11:39:57

Đó là một nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác vừa được VNPT và sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ký kết vào chiều nay 18/3/2015 tại Hà Nội

25/03/2015, 11:40:51

Chiều ngày 24/3/2015 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 23/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc VNPT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT

Hoạt động
06/03/2015, 10:23:36

Ngày 07 tháng 02 năm 2015 BCH Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Hacisco tổ chức buổi lễ ra quân lao động vệ sinh chào đón Xuân Ất Mùi năm 2015

05/03/2015, 14:48:16

Chiều ngày 17/5/2014 tại Hà Nội,  Đoàn TNCS Hô Chí Minh Bưu chính Viễn Thông Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc giải bóng đá mini Bưu chính Viễn thông Hà Nội lần thứ VI năm 2014.

Tin nội bộ
05/03/2015, 14:50:30

Ngày 23/5/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2013. Đại hội đã thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng một số vấn đề quan trọng khác.