THÀNH TÍCH CÔNG TY

 Công ty Cổ Phần Hacisco trân trọng thông báo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 xem chi tiết

Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015

Chi tiết

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ
Bản tin tài chính
26/05/2015, 09:28:00

Công ty CP Hacisco đính chính BCTC Q1/2015

Chi tiết

25/05/2015, 14:26:00

Công ty Cổ phần Hacisco công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Hợp đồng kiểm toán Chi tiết

Quan hệ cổ đông
24/07/2015, 11:27:00

 Công ty Cổ Phần Hacisco trân trọng thông báo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 xem chi tiết

24/07/2015, 09:18:00

Công ty Cổ Phần Hacisco trân trọng thông báo với Quý Cổ đông về việc đăng ký thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính xem chi tiết

Tin tức sự kiện
08/06/2015, 12:45:45

ICTnews – Bộ TT&TT khẳng định, quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động ở các tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông khi xây dựng hạ tầng, giảm giấy phép con khi xây dựng các trạm BTS. Do đó, bắt buộc các Sở TT&TT phải lấy ý kiến các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng quy hoạch.

Hoạt động
06/03/2015, 10:23:36

Ngày 07 tháng 02 năm 2015 BCH Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Hacisco tổ chức buổi lễ ra quân lao động vệ sinh chào đón Xuân Ất Mùi năm 2015

05/03/2015, 14:48:16

Chiều ngày 17/5/2014 tại Hà Nội,  Đoàn TNCS Hô Chí Minh Bưu chính Viễn Thông Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc giải bóng đá mini Bưu chính Viễn thông Hà Nội lần thứ VI năm 2014.

Tin nội bộ
08/06/2015, 09:54:00

Ngày 29/5/2015 Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 với 30/42 Đoàn viên được triệu tập

05/03/2015, 14:50:30

Ngày 23/5/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2013. Đại hội đã thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng một số vấn đề quan trọng khác.