THÀNH TÍCH CÔNG TY

 

Sau khi Bộ Quốc Phòng có văn bản đề xuất bàn giao Học viện CNBCVT về Viettel thì VNPT đã lập tức lên tiếng đề nghị tiếp tục để Học viện do Bộ TT&TT quản lý.

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015 - 2018.  

Quyết định bổ nhiệm nhiệm xem chi tiết

  Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2015 và Công văn số 103 giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 1/2015 so với Quý 1/2014

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tra cứu danh bạ
Văn bản, thông tư, nghị định
Các số điện thoại hỗ trợ
Bản tin tài chính
20/04/2015, 17:30:00

  Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2015 và Công văn số 103 giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 1/2015 so với Quý 1/2014

23/03/2015, 16:42:00

Công ty Cổ phần Hacisco xin  trân trọng gửi tới Quý Cổ đông, Nhà đầu tư số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2014

Quan hệ cổ đông
21/05/2015, 09:12:00

Công ty Cổ phần HACISCO trân trọng gửi tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm ông Đinh Tiến Vịnh làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO thời hạn bổ nhiệm 03 năm. Nhiệm kỳ 2015 - 2018.  

Quyết định bổ nhiệm nhiệm xem chi tiết

04/05/2015, 19:22:00

 Ngày 24/4/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

Tin tức sự kiện
11/05/2015, 13:45:34

 

Sau khi Bộ Quốc Phòng có văn bản đề xuất bàn giao Học viện CNBCVT về Viettel thì VNPT đã lập tức lên tiếng đề nghị tiếp tục để Học viện do Bộ TT&TT quản lý.

25/03/2015, 11:39:57

Đó là một nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác vừa được VNPT và sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ký kết vào chiều nay 18/3/2015 tại Hà Nội

Hoạt động
06/03/2015, 10:23:36

Ngày 07 tháng 02 năm 2015 BCH Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Hacisco tổ chức buổi lễ ra quân lao động vệ sinh chào đón Xuân Ất Mùi năm 2015

05/03/2015, 14:48:16

Chiều ngày 17/5/2014 tại Hà Nội,  Đoàn TNCS Hô Chí Minh Bưu chính Viễn Thông Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc giải bóng đá mini Bưu chính Viễn thông Hà Nội lần thứ VI năm 2014.

Tin nội bộ
05/03/2015, 14:50:30

Ngày 23/5/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Công ty Cổ phần Hacisco đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm tài chính 2013. Đại hội đã thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng một số vấn đề quan trọng khác.